Ninan lähestymistapa

Valmennusfilosofiani pohjautuu neurotieteen tutkimustuloksiin aivojen neuroplastisuudesta.

Neuroplastisuus tarkoittaa aivojen kykyä muovautua ja mukautua läpi elämän. Muodostamalla uusia hermoyhteyksiä läpi elämän aivot pystyvät ohjelmoitumaan uudelleen ja mukautumaan muutoksiin ja muuttuviin tarpeisiimme.

Sinulla, kuten kaikilla on kyky uudelleenohjelmoida aivojasi ja tämä auttaa sinua uusien toimintamallien muodostamisessa.

Toimintamallisi ja tapasi ovat saattaneet muodostua ikään kuin oikoteiksi hetkelliseen helpotukseen ja voivat usein lopulta kontrolloida koko elämää. Mitä kauemmin olet toiminut tietyllä tavalla, sitä automaattisemmaksi toimintamalli tai tapa on muodostunut.

Aivoissa nämä toimintamallit ovat vakiintuneet, koska niiden hermoyhteydet ovat voimakkaita. Aivot ovat siis niin sanotusti tottuneet kulkemaan samaa polkua pitkin. Onhan sinunkin helpompi kävellä aurattua tietä pitkin kuin umpihangessa.

Toistamalla tiettyä toimintaa, se muuttuu vakiintuneeksi tavaksi ja toteutat sitä lopulta automaattisesti ilman, että edes kiinnität siihen huomiota.

Valmennuksessani saat konkreettisia työkaluja siihen, miten pääset alkuun toimintamallin muuttamisessa. Sitoutumalla muutokseen ja toteuttamalla valmennuksessa läpi käytäviä harjoituksia saat pohjan toimintamallin muuttamiseen. Valmennuksen jälkeen sinun on helppo jatkaa uuden toimintamallin toteuttamista omatoimisesti. 

Stacked Books