Etsi
  • Nina Maleta

Kohti itsevarmempaa minää

Mistä hyvä minä koostuu? Ainakin yksi merkittävä ominaisuus liittyy hyvään itseluottamukseen, siihen, että voit kokea olevasi hyvä siitä huolimatta, ettet aina onnistu täydellisesti. Itseluottamus* kirjaa lainatakseni, "Negatiivisten kokemusten hyväksyminen on positiivinen kokemus, epävarmuuden hyväksyminen on itsevarmuutta. Epävarmuuden kanssa sinuiksi tuleminen on itsevarmuutta, kun taas itsevarmuuden tavoittelu vahvistaa epävarmuutta."


Hyvä itseluottamus on peruspilari matkalla kohti tavoitteita ja sen kehittäminen ei varmaan koskaan tule päätepisteeseen. Ilman itseluottamusta on vaikea toteuttaa itseään ja päästä sinne, minne haluamme mennä. Voisiko siis sanoa, että itseluottamus pohjaa paljolti itsensä ja omien ominaisuuksien arvostamiseen? Oletko miettinyt, mitä hyvä itseluottamus sinulle tarkoittaa?


Mitä, jos voisitkin vain olla oma ihana itsesi ja tuntea itsesi itsevarmaksi sen enempää sitä ajattelematta.Alla olevasta voit saada vinkkejä siihen, miten voit vahvistaa omaa itseluottamustasi.


Vinkki 1: Kokeile nähdä oma itsesi kokonaisuutena, joka kostuu hetkistä, joissa koet olevasi itsevarma ja hetkistä, joissa koet olevasi epävarma. Ihmisyys ei ole staattista. Se, että koet itsesi epävarmaksi jonain hetkenä ei tarkoita sitä, että sinussa olisi jotain vikaa. Epävarmojen hetkien hyväksyminen auttaa sinua olemaan armollisempi itseäsi kohtaan ja itsevarmempi.

Vinkki 2: Ala nähdä epäonnistumiset välttämättöminä oppitunteina matkalla kohti päämäärää. Niin sanotut epäonnistumiset ovat välttämättömiä kehitykselle ja tarvitsemme niitä, jotta pääsemme seuraavalle tasolle, ymmärrämme enemmän siitä, mitä kohti olemme menossa ja mitä opittavaa meillä on.

Vinkki 3: Kirjoita siitä, miten jokin epäonnistuminen tai moka kehitti sinua.

Vinkki 4: Mitkä ovat sinun vahvuuksiasi? Keskity niihin asioihin, missä olet hyvä. Kertaa, mitä kaikkea hyvää olet saanut aikaiseksi, kirjoita ylös lapulle ja laita se näkyvälle paikalle.


*Itseluottamus, Makke & Niko Leppänen, Suomi 2017.