Etsi
  • Nina Maleta

Pick the Road Less Traveled

Mitä on rohkeus? Se on oman tien valitsemista, hyppäystä tuntemattomaan, tuntemattoman, mutta oikealta tuntuvan polun valitsemista, status quon uhmaamista, epätavallisen valinnan tekemistä, itsensä rakastamista täysillä, itsensä hyväksymistä ja vastuunottamista.

Brené Brown* kirjoittaa tuotannossaan haavoittuvaisuudesta. Luvatessamme uskaltaa paljon, voimme myös olla varmoja siitä, että saamme nenillemme. Voimme olla rohkeita tai mukavuudenhaluisia, muttemme voi olla molempia samanaikaisesti. Inspiroiduin kovasti siitä, mitä hän kirjoittaa prosessin "keskivaiheilla" olemisesta, kaaoksesta ja pimeydestä, jossa jotain todella suurta usein tapahtuu. Brown käyttää sanaa haavoittuvaisuus, minä taas usein puhun rohkeudesta.


Mitä on haavoittuvaisuus? Brown on määritellyt sitä muun muassa seuraavilla esimerkeillä:

Haavoittuvaisuus on...

...epäsuositun mielipiteen kannattamista

...sitä, että pitää puolensa

...jonkin uuden asian kokeilemista

...sen myöntämistä, että pelottaa

...oman tuotteen esittelemistä maailmalle sen uhalla, että jää kokonaan ilman vastakaikua


"Haavoittuvaisuus kuulostaa totuudelta ja tuntuu rohkeudelta. Totuus ja rohkeus eivät aina ole miellyttäviä, mutta ne eivät koskaan ole heikkoutta." -Brené Brown


Epätäydellisyys ja omaperäisyys kaikkine säröine on mielenkiintoista. Muiden ihmisten haavoittuvaisuus kiinnostaa monia, mutta oman haavoittuvaisuuden julkituominen voi olla äärimmäisen pelottavaa.


Silti se asia, mitä eniten kaipaamme on yhteys toisiin ihmisiin ja hyväksytyksi tuleminen sellaisena kuin olemme.

Rohkeus on sitä, että uskaltaa epäonnistua, uskaltaa myöntää virheensä ja niistä huolimatta tai itseasiassa juuri niiden kanssa rakastaa itseään juuri sellaisena kuin on.


Sillä ei ole edes väliä hyväksyykö joku toinen ihminen sinut, jos itse olet tehnyt parhaasi ja seisot sen takana, kuka olet. Rohkeus on sitä, että kävelet yksin kapeaa polkua ilman takeita siitä, että kukaan tekee kanssasi matkaa tai uskoo sinun saavuttavan päämäärän, johon sinä olet matkalla. Rohkeutta on olla epätäydellinen ja silti rakastaa ja uskaltaa.

Rohkeutta on uskaltaa laittaa tanssikengät jalkaan, laulaa ja soittaa, kun et vielä täydellisesti osaa, puhua vieraita kieliä epäsujuvasti, jutella tuntemattomalle, joka saattaa torjua sinut, nauraa itselle ja laittaa itsensä likoon. Täysillä. Sitä on rohkeus.*Brené Brown on yhdysvaltalainen tutkija, kirjailija, professori ja suosittu TEDx-puhuja. Hänen tutkimuksensa on painottunut erityisesti siihen, miten häpeän ja pelon universaalit kokemukset vaikuttavat ihmisiin, ja miten häpeänsietokykyä harjoittamalla arkielämässä, voimme muuttaa tapaamme elää, rakastaa, kasvattaa lapsiamme ja työskennellä.


Lähteet:

Brené Brown, Uskalla haavoittua - elä rohkeasti täydellä sydämellä, 2013

Brené Brown, Rising Strong: How the Ability to Reset Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead (suom. Nouse vahvempana)