Etsi
  • Nina Maleta

Toimitko enemmän sisäisestä vai ulkoisesta motivaatiosta käsin?

Motivaatio voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon. Ulkoisessa motivaatiossa on kyse siitä, että yksilö toimii elämässään (ja tekee valintoja) ulkoisten asioiden innoittamana. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi raha ja yhteiskunnan tai toisten ihmisten odotukset. Sisäisessä motivaatiossa taas ihminen ohjautuu enemmän omasta sisäisestä arvomaailmasta käsin.


Sisäisen motivaation seuraamisessa voi olla kyse epätavallisen, mutta itselle oikean valinnan tekemisestä. Yksilö voi esimerkiksi kokea oikeaksi jossakin tilanteessa irtisanoutua vakituisesta työpaikastaan, toteuttaakseen pitkäaikaisen haaveen yrittäjyydestä jonkin asian parissa, josta hän oikeasti nauttii. Tällaisessa tilanteessa ihminen ei useinkaan tee valintaa ns. järkisyistä, vaan enemmänkin sisäisestä motivaatiosta elää omien arvojen mukaista elämää, vaikka se sotisi sitä vastaan, mitä häneltä odotetaan.Rohkeus lähteä elämään enemmän sisäisestä motivaatiosta käsin voi pidemmällä tähtäimellä olla palkitsevaa, vaikka helpoin vaihtoehto se ei useinkaan välttämättä ole.

Olipa sinulla sitten iso valinta tehtävänäsi tai haluat muuten vain pohtia omaa sisäistä ja ulkoista motivaatiotasi, voit hyötyä seuraavista harjoituksista.

-Voit valita yhden tai useamman osa-alueen elämästäsi työstettäväksi (esim. ura). Pohdi oletko esim. ammatissasi enemmän ulkoisesta motivaatiosta käsin (raha, yhteiskunnan/vanhempien odotukset, sosiaalinen status...) vai sisäisestä motivaatiosta käsin (omat haaveet, intohimot, kiinnostuksenkohteet, sisäinen arvomaailma...)

-Pohdi oletko valinnut asioita ko. elämänalueella järkisyistä vai syistä, jotka todella tukevat hyvinvointiasi ja todellisia haaveitasi

-Kuinka usein pohdit, miltä valintasi ko. elämänalueella ulospäin vaikuttavat ja minkälaisia tunteita se sinussa herättää?

-Pohdi minkä askeleen voisit ottaa toimiaksesi enemmän sisäisestä motivaatiosta käsin ko. elämänalueella

Tarvitsetko sparrausta? Varaa maksuton kartoitus nina@ninamaleta.com