Change
Ferris Wheel

Valmennus toimintamallin muuttamiseen

Toteutatko jotain toimintamallia tai huonoa tapaa vasten tahtoasi? Teet sitä, mitä ei pitäisi, mutta et tiedä miten lopettaa? Tiedän, missä olet ja haluan auttaa sinua.

Valmennuksen tavoitteena on auttaa sinua pääsemään haitallisesta toimintamallista eroon, löytämällä uusia hyvinvointiasi tukevia tapoja toimia. Valmennuksen sisältö on ratkaisukeskeinen ja fokus on harjoituksissa, joiden avulla muutos on mahdollinen nopeallakin aikataululla. Valmennus sisältää työskentelyä sekä alitajuisen että tietoisen mielen kanssa. 

Valmennuksessa keskitymme sekä käyttäytymiselliseen aspektiin että alitajuisiin prosesseihin, jotka usein ohjaavat käyttäytymistämme. Valmennus toimii, koska siinä pureudutaan syvällisemmin käyttäytymisen takana oleviin asioihin kuten esimerkiksi arvomaailmaan ja uskomuksiin.

Valmennuksessa keskitytään siihen, minkälainen oikeasti olet ja siihen, että toimintatapasi linjautuu niiden arvojesi mukaan, joiden mukaan haluat elää. Et ole hullu, eikä myöskään toimintamallisi ja sen toteuttaminen ole mitenkään epänormaalia. Sinussa on kaikki potentiaali päästä eroon niistä toimintamalleista, jotka eivät tue sitä kuka haluat olla. Muutos todella on mahdollinen.

Se, kuinka monta kertaa olet epäonnistunut ei määrittele sitä, kuinka nopeasti voit päästä vanhasta toimintamallista eroon. Kyse on oikeiden työkalujen soveltamisesta käytäntöön. 

 

Toimintamallivalmennuksessa opit: 

-Soveltamaan aivojen neuroplastisuutta käytännössä erilaisten ratkaisukeskeisten harjoitteiden avulla ja huomaat, että muutos on konkreettista, kun olet sitoutunut siihen. 

 

-Että muutos vaatii sekä alitajuista että tietoista työstöä, aikaa ja toistoja, jotta se on pysyvä. 

-Pääset eroon sinua rajoittavista uskomuksista, jotka voivat olla osa  toimintamallia

-Saat käyttöösi työkaluja, jotka palvelevat uutta, todellista minääsi ja, joita voit hyödyntää myös muilla elämän alueilla. 

-Rakentamaan uusia, parempia toimintamalleja, samalla kuin luovut vanhasta toimintamallista.  

 

 

Jotta neuroplastisuus toimii käytännössä ja aivot alkavat konkreettisesti muovautua, muutos tarvitsee tietoista ja alitajuista työskentelyä. Toisto on keskeisessä roolissa, jotta uusia hermoyhteyksiä voi muodostua. Uudet hermoyhteydet vahvistuvat ja automatisoituvat ajan ja toistojen myötä.

Valmennuksessa luomme pohjan sille, että sinun on valmennuksen jälkeen helppo jatkaa uusien toimintamallien työstämistä ja päästä vanhoista toimintamalleista eroon, jotka eivät tue hyvinvointiasi. Alat elää enemmän arvojesi mukaisesti.

 

Muistutat itseäsi siitä, kuinka pitkälle olet päässyt ja missä olet onnistunut. Pikkuhiljaa onnistumisista tulee enemmän se kokemus, josta käsin toimit sen sijaan, että voimakkain kokemus olisi se vanha toimintamalli, jonka mukaan olet saattanut elää vuosia. Vanha kokemus ja toimintamalli jäävät uuden myötä taka-alalle ja ammennat identiteettiäsi enemmän uudesta tavasta toimia.  

Toimimme pitkälti kokemuksesta käsin ja mitä elävämmäksi uusien toimintamallien kokemus tulee, sitä helpommaksi eläminen niiden mukaan myös tulee.